“ชมอนุสาวรีย์ประจำเมืองกาฬสินธุ์ ”

อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร) ตั้งอยู่หน้าที่ทำการ ไปรษณีย์โทรเลนจ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอนุสาวรีย์หล่อด้วยสัมฤทธิ์เท่าตัวจริง ยืนบนแท่นมือขวาถือกาน้ำ มือซ้ายถือดายอาญาสิทธิ์ ชาวกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่า ได้สละทรัพย์ก่อสร้างอนุสาวรีย์ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาต่อผู้ให้กำเนิด เมืองกาฬสินธุ์

อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร อำเภอเมือง เป็นอนุสาวรีย์ที่ชาวกาฬสินธุ์ร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทีคุณต่อผู้กำเนิดเมือง กาฬสินธุ์ พระยาชันสุนทรมีนาคมเดิมว่า ท้าวโสมพะมิตร ถือกำเนิด ณ ดินแดน ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง เป็นหลานของเจ้าผ้าขาวซึ่งตั้งชุมชนอยู่ที่แก่งส้มโฮ หรือแก่งสำโรง จึงได้อพยพไพร่จากเวียงจันทร์ ประมาณ 500 คน มาตั้งบ้านเรือนอยู่ด้วย จนทำให้ชุมชนขยายตัวใหญ่ขึ้นตามลำดับ ต่อมาในปี พ.ศ. 2334 เจ้าเมืองร้อยเอ็ด ได้ชักชวนท้าวโสมพะมิตร ไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช เพื่อขออยู่ในพระบรมโพธิสมภาร จำได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาชัยสุนทรจึงได้ชื่อว่าเป็นพ่อเมืองกาฬสินธุ์คนแรก

พระยาชัยสุนทรได้ทำนุบำรุงบ้านเมืองด้วยดีตลอดมา และสร้างประโยชน์ให้แก่ชาวเมืองกาฬสินธุ์เป็นอย่างมาก ชาวกาฬสินธุ์จึงได้สร้างอนุสาวรีย์ของท่านขึ้น ณ บริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข เป็นอนุสาวรีย์หล่อด้วยสำริคเท่าตัวจริง ยืนอยู่บนแท่น มือขวาถือกาน้ำ มือซ้ายถือดาบอาญาสิทธิ์ เป็นสถานที่เคารพสักการะของเมืองทั่วไป

 


อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ท้าวโสมพะมิตร

แชร์

อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,อนุสาวรีย์

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

https://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/kalasin/data/place/pic-phrayachai.html

3283

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)