“จัดแสดงงานแกะสลักอายุ 100 กว่าปี และโบราณวัตถุ”

วัดมหาชัย พระอรามหลวง อำเภอเมือง เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2408 ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดเหนือต่อได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดมหาชัย เมื่อ พ.ศ 2482 เนื่องจาก พระเจริญราชเดชหรือท้าวมหาชัย (กวด) เจ้าเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยกรรมการท้าวเพียเป็นผู้สร้างวัดนรี้ ภายในวัดมีโบสถาน โบราณวัตถุต่างๆ ให้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภายในวัดมหาชัย ท่านเจ้าคุณพระอริยานุวัตร อดีตเจ้าอาวาสได้รวบรวมโบราณวัตถุ และเอกสารต่างๆ ที่มีคุณค่าในด้านการศึกษาค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมไว้จำนวนมาก ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 1000-2000 ปีขึ้นไป ได้จัดแสดงไว้เป็นหมวดหมู่ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มที่ 1 กลุ่มศิลปะแกะสลักด้วยไม้ กลุ่มที่ 2 เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มที่ 3 ได้แก่ พระพุทธรูป กลุ่มที่ 4 เครื่องสำริด กลุ่มที่ 5 ได้แก่ เอกสารใบลาน กลุ่มที่ 6 ได้แก่ วรรณกรรม อยู่เป็นจำนวนมาก 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดมหาชัยเกิดจากเมื่อปี พ.ศ. 2507 พระอริยานุวัตร เจ้าอาวาสวัดมหาชัย ได้เห็นชาวต่างชาติได้มาขอซื้อของเก่าแก่ และวัตถุโบราณจากชาวบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ใบเสมาหิน พระพุทธรูป สมัยโบราณ บานประตู คันทวยแกะสลักอายุประมาณ 100-200 ปี ต่อมาทางผู้ว่าราชการจังหวัดขณะนั้นคือ นายกิตติ ประทุมแล้วได้เห็นความสำคัญจัดตั้งคณะกรรมการบริการจัดการพิพิธภัณฑ์ขึ้น

โดยมีพระอริยานุวัตร (อารีย์ เมขมจารี) เป็นประธานหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ ร่วมกันจัดหางบประมาณก่อสร้างอาคารจัตรมุข 1 หลังและจัดหาวัสดุอุปกรณ์โบราณวัตถุ พร้อมทั้งเอาสารโบราณต่างๆ มาเก็บรวบรวมไว้ที่มหาลัย จึงทำให้วัดมหาชัยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแหล่งหนึ่งที่ผู้สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้


พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย

แชร์

ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,วัด

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

043-725786

https://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/mahasarakam/data/place/pic-museum-watmahachai.html

2949

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 2.81 กิโลเมตร

หมู่บ้านปั้นหม้อ มหาสารคาม หมู่บ้านปั้นหม้อ มหาสารคาม (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 4.01 กิโลเมตร

แก่งเลิงจาน แก่งเลิงจาน (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 4.31 กิโลเมตร

วนอุทยานชีหลง วนอุทยานชีหลง (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 4.82 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 7.84 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

เสาวนีย์ โฮเทล เสาวนีย์ โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.28 กิโลเมตร

โรงแรมกรีน พาร์ค มหาสารคาม โรงแรมกรีน พาร์ค มหาสารคาม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.46 กิโลเมตร

พูลสุขแกรนด์ พูลสุขแกรนด์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.65 กิโลเมตร

โรงแรมตักสิลามหาสารคาม โรงแรมตักสิลามหาสารคาม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.76 กิโลเมตร

โรงแรมนิวพัฒนา โรงแรมนิวพัฒนา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.88 กิโลเมตร

โรงแรมตักสิลาแกรนด์ โรงแรมตักสิลาแกรนด์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.97 กิโลเมตร

โรงแรมพัฒนาโฮเต็ล โรงแรมพัฒนาโฮเต็ล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.04 กิโลเมตร

ท็อปอินน์ โฮเต็ล ท็อปอินน์ โฮเต็ล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.05 กิโลเมตร

เอส ตะวัน โฮเทล เอส ตะวัน โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.42 กิโลเมตร

โรงแรม พลอยไพลิน การ์เด้น โรงแรม พลอยไพลิน การ์เด้น (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.68 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

โมบายสเต๊ก โมบายสเต๊ก (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.38 กิโลเมตร

ร้านอาหารครัวต้นข้าว ร้านอาหารครัวต้นข้าว (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.86 กิโลเมตร