“ชมปราสาท ศิลปะแบบเขมร”

ตัวปราสาทเป็นปรางค์ 3 องค์ ก่อด้วยอิฐ ตั้งบนฐานก่อด้วยศิลาแลงต่อเนื่องเป็นฐานเดียวกัน หันหน้าไป ทางทิศตะวันออกมีประตูเข้า-ออกทางด้านหน้าอีก 3 ด้าน เป็นประตูหลอก ปรางค์ทั้งสามมีผังเป็นรูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง องค์กลางขนาดใหญ่กว่าสององค์ที่ขนาบข้าง แต่เดิมเคยมีทับหลังประดับ จำหลักลายอย่างสวยงาม   และยังมีวิหารหรือบรรณาลัยอีก 1 หลัง ก่อด้วยศิลาแลงหันหน้าเข้าหา ปรางค์องค์ทิศใต้ อาคารทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง มีซุ้มประตูด้านหน้าและด้านหลัง มีคูน้ำรูป ตัวยู (U) ล้อมรอบอีกทีหนึ่ง การกำหนดอายุ สมัยของปราสาทนั้น จากลักษณะการก่อสร้าง และศิลปกรรม ที่พบซึ่งตรงกับ ศิลปะเขมรแบบ บาปวน ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16


ปราสาทหนองหงส์

แชร์

ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,ศาสนสถาน,โบราณสถาน

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

https://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/buriram/data/place/prasatnonghong.html

2420

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

เขื่อนลำนางรอง เขื่อนลำนางรอง (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.51 กิโลเมตร

อนุสาวรีย์เราสู้ อนุสาวรีย์เราสู้ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.80 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

โนนทอง แอนด์ รีสอร์ท โนนทอง แอนด์ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.72 กิโลเมตร

ที่พักสวนหม่อน ที่พักสวนหม่อน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.84 กิโลเมตร