“ศิลาจารึกเขาช่องคอย เป็นจารึกเป็นอักษรปัลลวะภาษาสันกฤต”

ศิลาจารึกเขาช่องคอย อยู่ที่บ้านโคกสะท้อน จารึกเป็นอักษรปัลลวะภาษาสันกฤต เก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบในภาคใต้ ราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 มีข้อความเป็นเรื่องขอที่พำนักจากพระอิศวรและเทพเจ้าป่า แล้วลงท้ายด้วยข้อความอันเป็นคติว่า "ถ้าคนดีอยู่ในหมู่บ้านของชนเหล่าใด ความสุขและผลจักมีแก่ชนเหล่านั้น"


ศิลาจารึกเขาช่องคอย

แชร์

ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,โบราณสถาน

เปิด

https://thai-tour.com/thai-tour/south/nakornsrithammarach/data/place/pic-khaochongkhoy.htm

2145

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

โรงแรมใกล้เคียง

บูม รีสอร์ท บูม รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.39 กิโลเมตร

ทุ่งโพธิ์ รีสอร์ท ทุ่งโพธิ์ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.87 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

รอยไทก๋วยเตี๋ยวเรือ รอยไทก๋วยเตี๋ยวเรือ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.72 กิโลเมตร