“บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ มีน้ำสะอาดใสตลอดปี”

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เกาะใหญ่ เล่ากันว่าผู้สร้างบ่อน้ำนี้คือ พระรูปหนึ่งชื่อ พระสินนารายณ์ และฆราวาสชื่อ ขุนวิชัยพรหมศานส์ ซึ่งเดินทางจากประเทศอินเดียสู่กรุงศรีอยุธยา บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้มีน้ำสะอาดใสตลอดปี


เที่ยวตลอดปี

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เกาะใหญ่

แชร์

เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,โบราณสถาน

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

https://thai-tour.com/thai-tour/south/songkla/data/place/pic-bornam-saksit.htm

2005

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

Delete all place

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)