“แต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่า” วัดรามัญวงศ์วราราม ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดเจ็ดริ้วรามัญวงศ์ และ ในปัจจุบันนี้ชื่อว่า วัดเจ็ดริ้ว   ”

วัดเจ็ดริ้ว สืบเนื่องมาจากการเกิดขึ้นของ ชุมชนชาวมอญ ที่ตำบลเจ็ดริ้วในปัจจุบัน กล่าวคือ เมื่อราว พ.ศ. 2423 ชาวมอญในเขตตำบลบ้านเกาะ และตำบลท่าทราย ได้อพยพเขาไปในพื้นที่ตำบลเจ็ดริ้ว เนื่องจากพื้นที่ในสองตำบลนั้นเริ่มประสบปัญหาคับแคบ ซึ่งในระยะเริ่มแรกที่ชาวมอญเข้าไปอยู่นั้น พื้นที่บางส่วนยังคงเป็นป่าอ้อรกทึบอยู่ ชาวบ้านจึงทำการจับจองแผ้วถางให้โล่งเตียน แล้สจึงทำการเกษตร ปลูกข้าว ปลูกผักและผลไม่แทน ประชากรในระยะแรกนั้น มีเพียง 80 ครอบครับ ประมาณ 400 คนเศษ เท่านั้น 

ต่อมาชาวบ้านเจ็ดริ้วได้พร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นในชุมชนของตน เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน เป็นสถานที่ทำบุญ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

 

เที่ยวชมได้ตลอดปี

cr.ภาพ กัญญพรรณ แซ่อั๊ง

 

วัดเจ็ดริ้ว

แชร์

เลขที่ ๑/๑ หมู่ที่ ๓ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ครอบครัว,ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,วัด,โบสถ์

No hours available

034-853531

2009

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 4.92 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

เมืองไม้หอม รีสอร์ท เมืองไม้หอม รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.37 กิโลเมตร

อาร์ ออร์คิด อาร์ ออร์คิด (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.87 กิโลเมตร