“เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเชียงของ วิหารมีลักษณะสวยงามมากทั้งภายนอกภายใน โดยเฉพาะบานประตูหรือบานหน้าต่างที่เป็นไม้แกะสลักอย่างวิจิตรงดงาม รวมทั้งรูปปั้นพญานาคและรูปปั้นสิงห์หน้าวิหารก็มีความงดงามไม่แพ้กัน จึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ”

วัดศรีดอนชัย เดิมชื่อ “วัดตุงคำ” ตั้งอยู่บริเวณสถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงของปัจจุบัน ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2400 ได้ย้ายมาสร้างวัดใหม่ทางทิศตะวันตก ติดกับประตูชัย (ที่ตั้งวัดปัจจุบัน) และได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า “วัดศรีดอนชัย” วัดศรีดอนชัย เป็นศูนย์กลางจัดการศึกษาของคณะสงฆ์อำเภอเชียงของ โดยได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2580 แผนกสามัญศึกษามาตั้งแต่ พ.ศ. 2525 และเป็นสถานที่สอบธรรมสนามหลวงประจำอำเภอเชียงของ ประจำทุกปี และได้รับยกย่องจากกรมการศาสนาให้เป็น “วัดพัฒนาตัวอย่าง” เมื่อ พ.ศ. 2519 มีปูชนียวัตถุที่สำคัญอันเป็นที่สักการบูชาของพุทธศาสนานิกชน คือ “ หลวงพ่อเพชร” ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเชียงของ และพระธาตุศรีเวียงดอนชัย มีประเพณีสักการบูชาเป็นประจำทุกปีในวันมาฆบูชา

หลวงพ่อเพชร พระคู่บ้านคู่เมืองเชียงของ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ปางมารวิชัย สมัยเชียงแสนสิงห์หนึ่ง หล่อด้วยทองเหลือง ขนาดหน้าตักกว้าง 40 นิ้ว สูง 50 นิ้ว พระโมลีเป็นลักษณะดอกบัวตูม พระเกศเป็นเกลี่ยวเหมือนก้นหอยทาก พระพักต์อิ่มเอิบ
พระธาตุศรีเวียงดอนชัย ถูกสร้างครอบเจดีย์องค์เดิม เมื่อ พ.ศ.2494 และบูรณะครั้งหลังสุดเมื่อ พ.ศ.2544


วัดศรีดอนชัย เชียงของ

แชร์

ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57230 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,ศาสนสถาน,สถานที่,วัด

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

https://thai-tour.com/thai-tour/north/chiangrai/data/place/pic_watsridonchai.html

2941

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

Delete all place

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

เชียงของ เชียงของ (รีวิว 4 รายการ)

ห่าง 0.54 กิโลเมตร

วัดพระแก้ว เชียงของ วัดพระแก้ว เชียงของ (รีวิว 6 รายการ)

ห่าง 0.61 กิโลเมตร

วัดหาดไคร้ วัดหาดไคร้ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.09 กิโลเมตร

ท่าเรือบั๊ค เชียงของ ท่าเรือบั๊ค เชียงของ (รีวิว 6 รายการ)

ห่าง 2.92 กิโลเมตร

ประตูผาบ่อง ประตูผาบ่อง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.25 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

เชียงของริเวอร์วิว เชียงของริเวอร์วิว (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.34 กิโลเมตร

น้ำโขงริเวอร์ไซด์ แอนด์ รีสอร์ท น้ำโขงริเวอร์ไซด์ แอนด์ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.74 กิโลเมตร

ไอบิส สไตล์ เชียงของ ริเวอร์ฟร้อนท์ ไอบิส สไตล์ เชียงของ ริเวอร์ฟร้อนท์ (รีวิว 15 รายการ)

ห่าง 1.08 กิโลเมตร

เชียงของ ฮิลล์ รีสอร์ท เชียงของ ฮิลล์ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.17 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

กรีนวิวเชียงของ กรีนวิวเชียงของ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.94 กิโลเมตร

สวนอาหารนางนวล สวนอาหารนางนวล (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.17 กิโลเมตร