“กิจกรรมท่องเที่ยว: ศึกษาประวัติศาสตร์”

ปราสาทหินวัดสระกำแพงน้อยตั้งอยู่ที่บ้านกลาง ติดถนนบนเส้นทางสายศรีษะเกษ-อุทุมพรพิสัย ตำบลขยุง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นปรางค์เดี่ยวสร้างด้วยศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม สูงประมาณ 11 เมตร ศิลปะการก่อสร้างแบบขอม ใช้เป็นเทวสถานสำหรับบูชาเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์

กำแพงน้อยประกอบด้วยปรางค์และวิหารก่อด้วยศิลาแลง  ด้านหน้าปรางค์มีสระน้ำใหญ่ ทั้งปรางค์ วิหาร และสระน้ำ ล้วนล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง เคยมีทับหลังประตูสลักเป็นพระวรุณเทพเจ้าแห่งฝนประทับบนแท่น มีหงส์แบก 3 ตัว อยู่เหนือเศียรเกียรติมุข เป็นศิลปะแบบบาปวนมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 สันนิษฐานว่าปราสาทหินแห่งนี้เดิมเป็นศาสนสถานมาก่อน แล้วต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 18 รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อาจมีการบูรณะหรือสร้างเพิ่มเติมขึ้นใหม่ สังเกตได้จากมีสถาปัตยกรรมแบบบายนอยู่ด้วย สิ่งก่อสร้างดังกล่าวเรียกกันในสมัยนั้นว่า “อโรคยาศาล” หมายถึง สถานพยาบาล หรือสุขศาลาประจำชุมชน ที่เป็นหนึ่งในจำนวน 102 แห่ง  ในปัจจุบันน้ำในสระอโนดาตนี้ถูกใช้ในทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในพิธีสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน

ปราสาทสระกำแพงน้อย ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 วันที่ 8 มีนาคม 2478 พร้อมกับปราสาทอีกหลายแห่งใน จังหวัดขุขันธ์ (ชื่อในขณะนั้น)

 

 

 


ปราสาทหินสระกำแพงน้อย

แชร์

บ้านกลาง ต.ขยุง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ศาสนสถาน

No hours available

https://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/srisakes/data/place/prasathin-noi.html

2386

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

พระธาตุเรืองรอง พระธาตุเรืองรอง (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 5.95 กิโลเมตร

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 7.89 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

ภิญญาโฮมสเตย์ ภิญญาโฮมสเตย์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.50 กิโลเมตร

คุ้มล้านนา ศรีสะเกษ คุ้มล้านนา ศรีสะเกษ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.16 กิโลเมตร

เดอะ เวสเทิร์น รีสอร์ท ศรีสะเกษ เดอะ เวสเทิร์น รีสอร์ท ศรีสะเกษ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.56 กิโลเมตร

ปภาดา สวีท ปภาดา สวีท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 9.16 กิโลเมตร