“ยักษ์และผีเสื้อสมุทรหน้าวัด  มีประติมากรรมที่สวยงาม”

วัดทรายขาว เป็นวัดมหานิกาย เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ 2400 โดยมีพ่อหนานอริยะ-แม่มัง ได้พาญาติพี่น้องอพยพครอบครัวจากบ้านหลวง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ มาตั้งภูมิลำเนาอยู่ริมลำห้วยทรายขาว ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านห้วยทรายขาว ต.แม่หนาด อ.พาน จ.เชียงราย จนถึงพ.ศ. 2436 พ่ออุ้ยตา-แม่อุ้ยป้อ อริยะมั่ง เป็นบุตรพ่อหนานอริยะ-แม่มั่ง เป็นผู้มีฐานะดีได้เสียสละกำลังทรัพย์เป็นผู้นำย้ายวัดทรายขาวมาตั้งที่อยู่ ปัจจุบันผู้เป็นหลานยังคงเป็นผู้นำในการบูรณะและออกแบบวัดต่อมา


วัดทรายขาว

แชร์

หมู่ที่ 5 หมู่บ้านทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.57120 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,ศาสนสถาน,สถานที่,วัด

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

089-7551951

2492

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

พระธาตุจอมแว่ พระธาตุจอมแว่ (รีวิว 5 รายการ)

ห่าง 7.72 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

บ้านไร่ภูฟ้ารีสอร์ท เชียงราย บ้านไร่ภูฟ้ารีสอร์ท เชียงราย (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.80 กิโลเมตร