“วัดนาโบสถ์ นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก”

วัดนาโบสถ์ ตั้งอยู่ที่บ้านนาโบสถ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเชียงทอง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับทางหลวง ทิศใต้ติดต่อกับคลองสาธารณะ ทิศตะวันออกติดต่อกับที่ดินว่างเปล้า ทิศตะวันตกติดต่อกับทางสาธารณะ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2527  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2529 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40  เมตร มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา 17 รูป สามเณร 9 รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม


วัดนาโบสถ์

แชร์

ตำบล นาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า ตาก 63000 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,วัด

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

671

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)