“บ้านโนนเสลา แห่นาคโหด”

ภูเขียวเมืองแห่งศาลาพันห้อง บ้านโนนเสลา เป็นหมู่บ้านทอผ้าขิดระดับประเทศ เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านโนนเสลา ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่อ้อย เลี้ยงสัตว์ แต่อีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนั่นก็คือ “การทอผ้าขิด”ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้าน

ที่นี่มีพิธีแห่นาคที่แปลก ประหลาด โหดที่สุดในโลก ถือว่าเป็นบททดสอบความอดทนอดกลั้นของลูกผู้ชาย เพื่อทดแทนคุณของของแม่ ที่ต้องอดทนอดกลั้นกับความเจ็บปวดเมื่อตอนคลอดลูกออกมา เเละต้องอดทนต่อการอยุ่ไฟบนเเครไม้ไผ่ ฉะนั้นนาคที่นี่จะสามารถบวชเเละครองตัวให้มั่นบนเเคร่ไม้ไผ่ที่ถูกเซฺ้ง ถูกโยนอย่างรุนเเรง เเละถูกหามแห่ไปรอบๆหมู่บ้าน

การเดินทางจากตัวอำเภอเมืองชัยภูมิ จากตัวอำเภอภูเขียวไปตามเส้นทางสายอำเภอภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์ระยะทาง 7 กิโลเมตร 

 


ช่วงเดือน พฤษภาคม เป็นช่วงที่เหมาะกับการท่องเที่ยว 

 

บ้านโนนเสลา

แชร์

บ้านโนนเสลา ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,หมู่บ้าน ชุมชน

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

1256

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)