“ด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยโก๋น จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น หรือ ด่านพรมแดนห้วยโก๋น - น้ำเงิน เป็นจุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไดยประชาชนลาว”

จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น อีกชื่อ ด่านพรมแดนห้วยโก๋น - น้ำเงิน เป็นจุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไดยประชาชนลาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน  ห่างจากตัวจังหวัดน่านน่าจะ 140 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080
ด่านถาวรบ้านห้วยโก๋น  *วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2537 แรกเริ่มจัดตั้งเป็นจุดผ่านแดนถาวรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ซึ่งในขณะนั้นด่านห้วยโก๋น ประเทศไทยมีฐานะเป็นด่านสากล แต่ด่านเมืองเงิน แขวงไชยบุรี เป็นด่านในระดับท้องถิ่น จึงมีปัญหาในการเข้าออกผ่านแดนของชาวต่างชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้ทำการก่อสร้างอาคารร้านค้า ถนน ตลาดการค้าชายแดนไทย - ลาว และซุ้มประตูด้วยงบประมาณ 28 ล้านบาทกว่า บนพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 19 ไร่ และในปีงบประมาณ 2550 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้จัดสรรงบประมาณจากจังหวัดน่าน ก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพิ่มเติมอีกประมาณ 10 ล้านบาท โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแล และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ได้รับการยกระดับเป็นด่านสากลห้วยโก๋น - น้ำเงิน จนถึงปัจจุบัน

การเดินทาง
ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080 ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร จากตัวจังหวัดน่าน นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไปยังเมืองสำคัญทางภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ เช่น เมืองไชยบุรี แขวงไชยบุรี ตามทางหลวงหมายเลข 4 ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง ระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร และเมืองไชย แขวงอุดมไชย ตามทางหลวงหมายเลข 2W ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร
การเดินทางจาก อ.เมือง เชียงใหม่

ทางเครื่องบิน
เชียงใหม่-น่าน ( วันพฤหัส )
K8 733 14:00 - 14:45 C208
น่าน-เชียงใหม่ ( วันพฤหัส )
K8 734 15:05 - 15:50 C208
ตารางการบินสำหรับเที่ยวบิน (ตั้งแต่ 28 ตุลาคม 2555-30 มีนาคม 2556)
ทางรถยนต์ส่วนตัว
จาก อ.เมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทาง เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แม่เมาะ-สูงเม่น-แพร่-เวียงสา-น่าน-ปัว-ทุ่งช้าง-ห้วยโก๋น รวมระยะทางประมาณ 455 กิโลเมตร ( http://goo.gl/maps/0anXp)


รถโดยสารประจำทาง
รถของ บริษัทกรีนเทอร์มินัล เบอร์โทรศัพท์ คุณที 081 960 9283
โดยมีเที่ยวขาไป คือ หน้าประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ 08.00 น. - หน้าด่านตม.ห้วยโก๋น 16.00 น.
โดยมีเที่ยวขาไป คือ หน้าด่านตม.ห้วยโก๋น 18.00 น. - หน้าประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ 02.00 น.
รถของ บริษัท กรีนบัส ไทยแลนด์, http://www.greenbusthailand.com, 053 266 480


โดยมีเที่ยวรถขาไป ดังนี้
1. สถานีขนส่งเชียงใหม่ 07.15 น. - สถานีขนส่งน่าน 13.15 น.
2. สถานีขนส่งเชียงใหม่ 09.00 น. - สถานีขนส่งน่าน 15.00 น.
3. สถานีขนส่งเชียงใหม่ 11.30 น. - สถานีขนส่งน่าน 17.30 น.
4. สถานีขนส่งเชียงใหม่ 14.20 น. - สถานีขนส่งน่าน 20.20 น.
5. สถานีขนส่งเชียงใหม่ 15.30 น. - สถานีขนส่งน่าน 21.30 น.
6. สถานีขนส่งเชียงใหม่ 22.30 น. - สถานีขนส่งน่าน 04.30 น.


โดยมีเที่ยวรถขากลับ ดังนี้
1. สถานีขนส่งน่าน 07.30 น. - สถานีขนส่งเชียงใหม่ 13.30 น.
2. สถานีขนส่งน่าน 08.30 น. - สถานีขนส่งเชียงใหม่ 14.30 น.
3. สถานีขนส่งน่าน 10.45 น. - สถานีขนส่งเชียงใหม่ 16.45 น.
4. สถานีขนส่งน่าน 12.30 น. - สถานีขนส่งเชียงใหม่ 18.30 น.
5. สถานีขนส่งน่าน 15.30 น. - สถานีขนส่งเชียงใหม่ 21.30 น.
6. สถานีขนส่งน่าน 22.30 น. - สถานีขนส่งเชียงใหม่ 14.30 น.
หมายเหตุ ต้องต่อรถ ของ บริษัท นครน่านยานยนต์ เพื่อไป ด่านตม.ห้วยโก๋น


ด่านตรวจ คนเข้าเมืองห้วยโก๋น

แชร์

ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 55130 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,สถานที่ราชการ,สถานที่,ด่าน ชายแดน

ปิด

จ.8.00 - 20.00
อ.8.00 - 20.00
พ.8.00 - 20.00
พฤ.8.00 - 20.00
ศ.8.00 - 20.00
ส.8.00 - 20.00
อา.8.00 - 20.00

295

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)