“โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ต๋ำ”

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องจากทรงเห็นว่าราษฎรบ้านแม่ต๋ำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จว.ล.ป.มีความเป็นอยู่ที่ลำบาก มีฐานะยากจน ไม่มีอาชีพที่แน่นอน อีกทั้งลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขามีที่ทำกินน้อย ราษฎรดำรงชีพด้วยการรับจ้างตัดไม้ เลื่อยไม้ ล่าสัตว์ และหาของป่าออกขายซึ่งเป็นสาเหตุให้ป่าไม้และสัตว์ป่าถูกทำลาย เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทราบ จึงรับสั่งให้นำโครงการศิลปาชีพพิเศษ มาช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ต๋ำ เพื่อเป็นการเสริมรายได้และมีอาชีพที่สุจริต


โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ต๋ำ

แชร์

ตำบล เสริมซ้าย อำเภอ เสริมงาม ลำปาง 52210 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | สถานที่,ศูนย์การเรียนรู้

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

085 212 4567

619

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)