“โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1”

ก่อตั้งขึ้นราวปีพุทธศักราช ๒๕๑๕  และเป็นโรงงานหลวงฯ แห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและทุกข์ยากของราษฎร การถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา โดยในระยะแรกของการดำเนินการ โรงงานมีลักษณะเป็นเพียงรถยนต์ดัดแปลงให้เป็นโรงงานเคลื่อนที่เพื่อออกรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ต่อมาได้ใช้อาคารของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นโรงงานชั่วคราว เพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคายุติธรรม หลังจากนั้น จึงได้มีการสร้างโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปขึ้นในบริเวณที่เป็นตลาดร่มเกล้าและสหกรณ์แม่งอนเดิม จนกระทั่งการก่อสร้างโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแล้วเสร็จ คณะผู้บริหารจึงได้แบ่งบุคลากรออกเป็น ๓ ฝ่ายหลัก คือ ผู้จัดการที่มีความรู้เรื่องการถนอมอาหาร เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ และช่าง


โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1

แชร์

72 หมู่ 12 หมู่บ้านบ้านยาง ตำบล แม่งอน อำเภอ ฝาง เชียงใหม่ 50320 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,พิพิธภัณฑ์

0

053 051 021

http://www.doikham.co.th/

545

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

Delete all place

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1 พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1 (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.06 กิโลเมตร

สถานีอนามัยพระราชทาน สถานีอนามัยพระราชทาน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.07 กิโลเมตร

ศาลเจ้าแม่กวนอิมพระราชทาน บ้านยาง ศาลเจ้าแม่กวนอิมพระราชทาน บ้านยาง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.15 กิโลเมตร

จุดชมวิว ฐานปฏิบัติการซุยถัง จุดชมวิว ฐานปฏิบัติการซุยถัง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.92 กิโลเมตร

จุดชมวิวม่อนสน จุดชมวิวม่อนสน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.97 กิโลเมตร

แปลงผักอินทรีย์ ดอยอ่างขาง แปลงผักอินทรีย์ ดอยอ่างขาง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 8.48 กิโลเมตร