“พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีสตูล”

เป็นศูนย์ข้อมูลแหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดสตูลยิ่ง อีกทั้งการให้ข้อมูลทางวิชาการ การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ การมีส่วนร่วมของเยาวชน และการสร้างความตระหนักของคนในท้องถิ่น ในการหาแนวทางการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรณีของจังหวัดสตูล รวมไปถึงการผลักดันอุทยานธรณีสตูล เพื่อจัดตั้งอุทยานธรณีระดับโลก อันจะนำไปสู่ความโดดเด่น สวยงาม มีเสน่ห์ เป็นแห่งเรียนรู้ที่สำคัญ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักระดับจังหวัด ระดับชาติและระดับโลกต่อไป


พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีสตูล

แชร์

32/5 416, ตำบล ทุ่งหว้า อำเภอ ทุ่งหว้า สตูล 91120 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,พิพิธภัณฑ์

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

074 789 317

http://www.satun-geopark.com/

300

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)