“เขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร สร้างขึ้นบริเวณตอนล่างของเขื่อนน้ำพรหม”

เขื่อนห้วยกุ่มเป็นเขื่อนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรับน้ำจากเขื่อนจุฬาภรณ์มากักเก็บไว้ใช้ในกิจกรรมการเกษตรต่างๆ สร้างขึ้นบริเวณตอนล่างของเขื่อนน้ำพรหม เป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว มีความสูง 35.5 เมตร สันเขื่อนอยู่ที่ระดับ +316.5 เมตร(ระดับน้ำทะเลปานกลาง)   ความยาวสันเขื่อน 282 เมตร ความกว้าง 8 เมตร ปริมาตรของตัวเขื่อน 340,000 ลบ.เมตร ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ บริเวณเขื่อนมีทิวทัศน์ที่สวยงามของธรรมชาติ มีความร่มรื่น จึงนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่มีความสวยงาม

 


เขื่อนห้วยกุ่ม

แชร์

ตำบลกุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | โรแมนติก,ท่องเที่ยว,เขื่อน

No hours available

381

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

บ้านบุ่งสิบสี่ บ้านบุ่งสิบสี่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.01 กิโลเมตร