“เกาะกง”

เกาะกง เป็นเกาะที่อยู่กลางแม่น้ำยม มีอายุกว่า 130 ปี เดิมเคยเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอแห่งแรกของอำเภอกงไกรลาศ โดยมีพระยากงไกรลาศ เป็นนายอำเภอคนแรก อยู่ฝั่งตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อดาบทอง เป็นที่อาศัยของชาวพื้นเมืองเดิม อาชีพหลักทางด้านการประมง การทำเครื่องมือหาปลา และการต่อเรือ ดังนั้นบ้านจึงมีลักษณะเป็นบ้านใต้ถุนสูง ในช่วงฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วมขังตลอดเวลา การสัญจรไป-มาต้องใช้เรือเป็นพาหนะ ซึ่งหากได้มาที่หมู่บ้านจะได้เห็นการทำเครื่องมือจับปลาหลากหลายรูปแบบ

ปัจจุบันเป็นที่ราชพัสดุให้ชาวบ้านเช่าตั้งบ้านเรือน 10 กว่าหลังคาเรือน และบ้านเรือนบนเกาะกงมักถูกน้ำท่วมในฤดูฝน จึงสร้างบ้านที่มีเสาเรือนสูงจากพื้นดินมาก มีสะพานขนาดเล็กเชื่อมต่อกับริมฝั่งแม่น้ำ ในฤดูฝนชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้เรือเป็นพาหนะ ส่วนรถยนต์  รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ก็จะจอดไว้ที่วัดกงไกรลาศ เมื่อข้ามฝั่งมาแล้วจึงจอดเรือไว้ และใช้รถเป็นพาหนะในการคมนาคมติดต่อกับชุมชนอื่น 


เกาะกง

แชร์

1055 ต.กง อ.กงไกรลาศ สุโขทัย 64170 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,หมู่บ้าน ชุมชน

No hours available

219

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

โรงแรมใกล้เคียง

สุโขทัยพรเจริญ รีสอร์ท แอนด์ สปา สุโขทัยพรเจริญ รีสอร์ท แอนด์ สปา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.99 กิโลเมตร