“เมืองเก่าเวศาลี”

เมืองเก่าเวศาลี เป็นเมืองเก่าที่เคยรุ่งเรืองในอดีต ซ่อนตัวอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางชุมชนใหญ่ในปัจจุบัน สามารถชมวิวจากเมืองเก่า โดนด้านหน้าเป็นเทือกเขาทอดตัวยาว เป็นโบราณสถานที่กรมศิลปากรสันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยทวารวดี


เมืองเก่าเวศาลี

แชร์

4026 ทางหลวงชนบท ตำบล สำโรงชัย อำเภอ ไพศาลี นครสวรรค์ 60220 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,โบราณสถาน

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

170

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)