“พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก”

พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ โดยมีอาจารย์ประสาน เสถียรพันธุ์ อาจารย์ประจำหมวดวิชาสังคมศึกษา และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ อาจารย์พยายามผลักดันให้พิพิธภัณฑ์บ้านแพรกเป็น “ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำลพบุรี” ท่านจึงศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ชุมชน วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของท้องถิ่น ประโยชน์จากการสืบค้นข้อมูล สามารถนำมาพัฒนางานสอนต่อไปด้วย โดยสร้างพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับเด็กนักเรียน เพื่อให้เกิดความรู้ และภูมิใจในท้องถิ่นของตน


พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก

แชร์

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 49 หมู่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,พิพิธภัณฑ์

เปิด : 8.00 - 16.00

จ.8.00 - 16.00
อ.8.00 - 16.00
พ.8.00 - 16.00
พฤ.8.00 - 16.00
ศ.8.00 - 16.00
ส. -
อา. -

0-3538-6120, 089-2168757

218

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

โรงแรมใกล้เคียง

ชานไม้ รีสอร์ท ชานไม้ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.09 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ครัวทองแดง ครัวทองแดง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.12 กิโลเมตร