“วัดโปร่งหัวถนน”

วัดโปร่งหัวถนน ภายในวัดมีอุโบสถเก่าแก่ สร้างเมื่อพ.ศ. 2467 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2468 มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคามุงกระเบื้องสีส้ม ประดับสันหลังคาและขอบหน้าบันด้วยลายนาค หน้าบันด้านหน้าตกแต่งด้วยลายครุฑ หน้าบันด้านหลังประดับด้วยลายครุฑยุทธนาค มีจารึกปีการสร้างพระอุโบสถ ตัวอาคารมีพาไลล้อมรอบ ด้านทิศตะวันออกก่อเป็นมุขยืนมีซุ้มประตูทางเข้า 3 ทาง ซุ้มเป็นทรงโค้ง รองรับด้วยเสาเป็นระยะ บริเวณหัวเสาตกแต่งด้วยการก่อปูนเป็นลวดลายบัวหงายที่ถูกตัดทอนรายละเอียดจนคล้ายลายเรขาคณิตทาด้วยสีแดง พระอุโบสถด้านทิศตะวันออกเจาะช่องเป็นประตูทางเข้า ด้านหน้าบันไดทางขึ้นประดับด้วยประติมากรรมรูปสิงห์แบบพื้นบ้านข้างละตัว ด้านทิศตะวันตกทำเป็นหน้าต่างหลอก 2 บาน ด้านทิศใต้และทิศเหนือเจาะช่องหน้าต่างด้านละ 3 บาน พระอุโบสถล้อมรอบด้วยเสมาประจำทิศและประจำมุมรวม 8 ใบ


วัดโปร่งหัวถนน

แชร์

ตำบล บ้านโปร่ง อำเภอ หนองโดน สระบุรี 18190 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,วัด,สถานที่,วัด

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

311

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

ร้านอาหารใกล้เคียง

ร้านอาหารไทยครัวจอมพล ร้านอาหารไทยครัวจอมพล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.55 กิโลเมตร