“สันติเจดีย์ ชมวิวปากท่อ 360 องศา”

สันติเจดีย์ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เหมาะแก่การเคารพกราบไหว้ ภูมิทัศน์โดยรอบสวยงาม ปูชนียวัตถุอันสำคัญที่สุดได้แก่พระเจดีย์บนยอดเขา ซึ่งสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์และอาณาจักรหุบผาสวรรค์เมืองศาสนา ได้ร่วมกันดำเนินการสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๗ และขนานนามว่า “สันติเจดีย์” โดยได้ประกอบพิธีวางศิลามงคลในวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๗ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( วาสโน มหาเถระ ) สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานพิธีเจิมแผ่นศิลามงคล ณ บริเวณหน้าพลับพลาพรหมรังษี   ม.จ.ชุมปกะบุตร ชุมพล ประธานกรรมการอำนวยการสำนักปู่สวรรค์ในขณะนั้น ทรงวางศิลามงคลบนยอดเขาตรงบริเวณที่มีลักษณะเป็นโหนก ณ เป็นจุดที่เชื่อว่าได้มีพระอรหันต์เสด็จมาประทับรอยพระบาทไว้ในอดีตกาล และ พล.ต.ปราการ ภูวนารถนุรักษ์ ประธานกรรมการบริหารสำนักปู่สวรรค์ในขณะนั้นเป็นประธานจัดงาน


สันติเจดีย์

แชร์

ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ ราชบุรี 70140 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,โรแมนติก,ท่องเที่ยว,โบราณสถาน,จุดชมวิว

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

397

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

โรงแรมใกล้เคียง

บ้านพิริยะพันธ์ รีสอร์ท บ้านพิริยะพันธ์ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.12 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ก๋วยเตี๋ยวป้าห่อ ปากท่อ ก๋วยเตี๋ยวป้าห่อ ปากท่อ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.27 กิโลเมตร

เนื้อลวกปากท่อ เนื้อลวกปากท่อ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.46 กิโลเมตร