“ชุมชนลูกหลานจีน กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมจีนกวางตุ้งจังหวัดตรัง ”

สมาคมฮากกาจังหวัดตรัง ตั้งอยู่บริเวรย่านเมืองเก่าตัง ตำบลทับเที่ยง อำเมืองเมือง จังหวัดตรัง เป็นสมาคมชุมชนลูกหลานจีน กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมจีนกวางตุ้งจังหวัดตรัง

ฮากกาหรือจีนแคะหรือ"เค่อเจีย" ในภาษาจีนกลาง แปลว่า "กลุ่มผู้มาเยือน" เป็นชนกลุ่มจีนฮั่น ซึ่งบรรพบุรุษมีต้นกำเนิดมาจากที่ราบลุ่มแม่น้ำฮวงเหอ การอพยพของชาวจีนฮากกาเกิดขึ้นหลายยุคหลายสมัย จนเมื่อ100กว่าปีก่อนได้มีกลุ่มชาวจีนฮากกาหรือจีนแคะ 3 ครอบครัวเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ปลูกสวนผักอยู่บริวณย่านคนจีน ชาวจีนฮากกากลุ่มแรกๆนี้มาจากมณฑลกวางตุ้ง ผ่านทางท่าเรือกันตังเข้าสู่เมืองทับเที่ยง หนึ่งในนี้ได้อัญเชิญเถ้าธูปที่บูชาองค์ยุวเทพ "ถ่ามกุงหย่า"จากศาลเจ้ายอดเขา 9 มังกร มาสู่จังหวัดตรังด้วยความศรัทธา

ช่วงประมาณก่อนพ.ศ. 2500ได้มีคณะชาวจีนฮากกา 32 คน ที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่ มณฑลกวางตุ้งได้ก่อตั้งกลุ่มและสร้างที่ทำการอยู่ที่ถนนเก่าทับเที่ยงซึ่งก็คือที่ตั้งสมาคมฮากกา หรือจีนแคะของ จ.ตรังในปัจจุบัน

ต่อมาได้มอบที่ทำการแห่งนี้ให้กับนายมั่นสินไชย ซึ่งเป็นเสมือนผู้นำของกลุ่มฮากกาทั้งหลายใน จ.ตรัง เพื่อก่อตั้งสมาคมอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อพ.ศ.2502 มี "นายมั่น สินไชย" เป็นนายกสมาคมคนแรกของจังหวัดตรัง ต่อมาได้มีการรื้ออาคารเดิมและก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ในรูปแบบสถาปัตยกรรมอาร์ตเดโค(Art deco) ในปีพ.ศ.2511 ปัจจุบันอาคารหลังนี้ยังใช้เป็นที่ทำกิจกรรมต่างๆของสมาคม


 

สมาคมฮากกาจังหวัดตรัง

แชร์

5/5 ถนนเก่า ตำบลทับเที่ยง อำเมืองเมือง จังหวัดตรัง, 92000 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,เมือง

No hours available

075218970

http://www.hakkathailand.com/index.php?langtype=tw&pageid=tw_46

27

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

ร้านอาหารใกล้เคียง

ปากปรน คาแนล เฮ้าส์ ปากปรน คาแนล เฮ้าส์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.00 กิโลเมตร