“ชมสักการสถานที่ทางคริสต์ศาสนา เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 สมัยฝรั่งเศษปกครองลาว”

เป็นวัดที่บาทหลวงชาวฝรั่งเศสก่ตั้งขึ้นช่วงที่ฝรั่งเศสปกครองลาวและเวียนนาม ต่อมาในเดือน ธ.๕. 2483 ช่วงสงครามโลชกครั้งที่2 ชาวลาวร่วมกันต่อต้านฝรั่งเศสจนเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศลาว ทำให้ส่งผลกระทบมาชายแดนไทยด้วย วัดสองคอนซึ่งเป็นโบสถ์ชองชาวฝรั่งเศสก็ถูกฝ่ายผู้ต่อต้านฝรั่งเศสขัดขวางการประกอบกิจกรรมทางศาสนา แต่แม่ชีสองรูปและและผู้ศรัทธาอีกห้าคนซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งหมด ไม่ยอมปฏิบัติตมความประสงค์ดังกล่าวและได้เสียชีวิใน้วลาต่อมา ผู้ที่เสียชีวิตทั้งเจ็ดถูกยกย่องให้เป็น มรณสักขี

วัดสองคอน มีชื่อเต็มว่า สักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสักขีแห่งประเทศไทย วัดสองคอน หรือในชื่อเดิมว่า วัดพระแม่ไถ่ทาสแห่งสองคอน อยู่ที่ บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาธอลิก ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรสถานเทิดพระเกียรติบุญราศรีมรณสักขีทั้ง 7 ท่าน ที่ได้พลีชีพเพื่อยืนยันความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อครั้งเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากในระยะนั้นผู้คนแถบชายแดนจะศรัทธาและนับถือศาสนาคริสต์กันเป็นจำนวนมาก วัดสองคอนแห่งนี้ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่ Unseen Thailand II สัมผัสจริงเมืองไทย ในประเภท มุมมองใหม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์คริสต์นิกาย โรมันคาทอลิก ที่ได้ชื่อว่าสวยและใหญ่ที่สุดใน อุษาคเนย์ หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย


วัดเปิดทำการ : วันจันทร์ - เสาร์

มีการประกอบพิธีมิสชา : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 06.00 น. วันเสาร์ 19.00 น.  วันอาทิตย์ 07.00 น.

วัดสองคอน

แชร์

ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,สถานที่,วัด

No hours available

1824

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

แก่งกะเบา แก่งกะเบา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.02 กิโลเมตร

วัดป่าวิเวก วัดป่าวิเวก (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.70 กิโลเมตร

วัดศรีมหาโพธิ์ มุกดาหาร วัดศรีมหาโพธิ์ มุกดาหาร (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.00 กิโลเมตร