ทริปใกล้เคียง 'นากาโนะ'

ท่องเที่ยว 'คะมิตะไค'วัดกันโชอิน

วัดกันโชอิน

ชมภาพเขียนเพดานรูปฟินิกส์ขนาดใหญ่ของจิตรกรชื่อดัง

315
ย่านโอบุเสะ

ย่านโอบุเสะ

........ศูนย์กลางเศรษฐกิจในยุคสมัยเอโดะ

288
จัดทริปของคุณ