ทริปใกล้เคียง 'นะงะโนะ'

ท่องเที่ยว 'คะมิตะไค'

: 2248ย่านโอบุเสะ

ย่านโอบุเสะ

ศูนย์กลางเศรษฐกิจในยุคสมัยเอโดะ

636
วัดกันโชอิน

วัดกันโชอิน

ชมภาพเขียนเพดานรูปฟินิกส์ขนาดใหญ่ของจิตรกรชื่อดัง

616
ทริปของคุณ