ทริปใกล้เคียง 'นากาโนะ'

ท่องเที่ยว 'คะมิตะไค'

: 1424วัดกันโชอิน

วัดกันโชอิน

ชมภาพเขียนเพดานรูปฟินิกส์ขนาดใหญ่ของจิตรกรชื่อดัง

419
ย่านโอบุเสะ

ย่านโอบุเสะ

........ศูนย์กลางเศรษฐกิจในยุคสมัยเอโดะ

398
ทริปของคุณ