ทริปใกล้เคียง 'นากาโนะ'

ท่องเที่ยว 'คะมิตะไค'

: 1536วัดกันโชอิน

วัดกันโชอิน

ชมภาพเขียนเพดานรูปฟินิกส์ขนาดใหญ่ของจิตรกรชื่อดัง

453
ย่านโอบุเสะ

ย่านโอบุเสะ

........ศูนย์กลางเศรษฐกิจในยุคสมัยเอโดะ

424
ทริปของคุณ