ทริปใกล้เคียง 'นากาโนะ'

ท่องเที่ยว 'คะมิตะไค'

: 1703ย่านโอบุเสะ

ย่านโอบุเสะ

ศูนย์กลางเศรษฐกิจในยุคสมัยเอโดะ

515
วัดกันโชอิน

วัดกันโชอิน

ชมภาพเขียนเพดานรูปฟินิกส์ขนาดใหญ่ของจิตรกรชื่อดัง

514
ทริปของคุณ