10 สุดยอดปราสาทน่าเที่ยว ญี่ปุ่น

1959
10 สุดยอดปราสาทน่าเที่ยว ญี่ปุ่น 10 ยอดนิยมปราสาทน่าเที่ยวญี่ปุ่น
จากประสบการณ์แอดมิน พอจะสรุปได้ดังนี้
คัดแบบสวยๆมาให้กันเลย
ปราสาทฮิเมจิเป็นปราสาทญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโงะ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือรอดมาจากยุคสงครามชาวญี่ปุ่นนิยมเรียกในชื่อว่า ปราสาทนกกระสาขาว ซึ่งมีที่มาจากพื้นผิวปราสาทภายนอกซึ่งมีสีขาวสว่าง เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์ของปราสาทญี่ปุ่น ด้วยมีลักษณะสถาปัตยกรรมและยุทโธปกรณ์ครบตามแบบของปราสาทญี่ปุ่น ทั้งฐานหินสูง กำแพงสีขาว และอาคารต่างๆในบริเวณปราสาทถือได้ว่าเป็นมาตร... ดูเพิ่มเติม
ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) หรือชื่อเรียกดั้งเดิมคือ โอซาก้าโจ เป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงโด่งดังและรู้จักกันมากที่สุด เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นในช่วงศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันปราสาทเปิดให้สาธารณชนเข้าเยี่ยมชมความสวยงามของตัวปราสาท รวมถึงขึ้นไปชมวิวเมืองโอซาก้าจากชั้นบนสุดของปราสาทได้ อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพของบริเวณโดยรอบพื้นที่ปราสาท ภายในตัวปราสาทยังมีนิทรรศ... ดูเพิ่มเติม
หนึ่งในปราสาทเก่าแก่ที่ยังคงสถาพสมบรูณ์ที่สุดของญี่ปุ่น สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง และทาสีดำชัดเจน ปราสาทจึงมีอีกชื่อหนึ่งคือ ปราสาทอีกา ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นปราสาทโบราณสถานแห่งชาติและเป็นสมบัติสำคัญของชาติ 
ปราสาทมัตสึโมโต้ ตั้งอยู่ในเมืองมัตสึโมโตะสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1593 เดิมมีชื่อเรียกว่าปราสาทฟุกะชิ ต่อมาได้มีการต่อเติมโครงสร้างบางส่วน เช่น หอคอยด้านบน อาคารที่พัก ประตูกลอ...
ดูเพิ่มเติม
ปราสาทฮิโรชิม่า (Hiroshimajo) หรือปราสาทปลาคราฟ เป็นปราสาทที่ต่างจากปราสาททั่วๆไปตรงที่จะสร้างบนพื้นที่ราบ ไม่ใช่ปราสาทบนเนินเขาหรือยอดเขาแบบทั่วๆไป สูงประมาณ 5 ชั้น ล้อมรอบด้วยคูน้ำ ในอาณาบริเวณของปราสาทจะมีศาลเจ้า ซากสิ่งก่อสร้างเก่าๆ และอาคารที่สร้างขึ้นใหม่อีกจำนวนหนึ่งซ่งรวมทั้งตัวปราสาทเองด้วย
เมืองฮิโรชิม่าพัฒนาขึ้นมาแบบเมืองปราสาทแบบเดียวกับเมืองในญี่ปุ่นส่วนใหญ่ แตกต่างตรงที่ฮิโรชิม่...
ดูเพิ่มเติม
ปราสาทนาโกย่า ก่อสร้างโดยโชกุน โทกุงาวะ อิเอะยาสุในปีค.ศ. 1612 มีรูปสลักปลาหัวเสือทองหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า Kinshachi  เป็นรูปสลักชะจิหุ้มทอง 18K ถือเป็นเครื่องรางเพื่อคุ้มครอง ป้องกันอัคคีภัยและเป็นเหมือสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความมั่งคั่ง ตัวปราสาทมีทั้งหมด 7 ชั้น ซึ่งชั้นบนสุดสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองนาโงยา ส่วนชั้นอื่น ๆ เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงความเป็นมาของปราสาท แบบจำลองปร... ดูเพิ่มเติม
ปราสาทคุมะโมโตะ เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สวยงาม แข็งแรงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น สร้างเพื่อใช้เป็นป้อมปราการ มีพื้นที่อาณาบริเวณของปราสาทยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ตัวปราสาทมีป้อมปืน 49 ป้อม ประตูป้อมปืน 18 ประตู และประตูขนาดเล็ก 29 ประตู มีหอคอยสูง 2 หอ ทำให้สามารถมองได้รอบทิศจากมุมสูง หอใหญ่จะสูง 30.3 เมตร หอเล็กสูง 19 เมตร ปราสาทหลังเดิมถูกเพลิงไหม้เสียหายในปี ค.ศ.1877 ต่อมาได้สร้างใหม่ในปี ... ดูเพิ่มเติม
ปราสาทนิโจโจเคยเป็นที่พักในเกียวโตของโชกุนในตระกูลโทะคุงะวะที่ปกครองญี่ปุ่นถึง 260 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1603 – 1868 และเป็นหลักฐานแสดงถึงอำนาจของตระกูล คูใหญ่รอบเมือง, กำแพงหินขนาดใหญ่ และประตูโลหะบานโตที่ยังคงดูมีพลัง ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งป้องกันที่จำเป็นต้องมีเพื่อการคงอยู่ของอำนาจ ที่นี่มีอาณาเขตกว้างขวาง มีสวนสวยหลายแห่ง รวมถึงสวนต้นบ๊วยและซากุระ ตัวปราสาทนั้นงดงามน่าประทับใจ 
ชมความงามของม...
ดูเพิ่มเติม
ปราสาทคานาซาวะ (Kanazawa) เป็นปราสาทเก่าแก่ ก่อสร้างเมื่อกว่า 400 ปีที่แล้ว ที่ตั้งอยู่ในเมือง คานาซาวะ ประเทศญี่ปุ่น เดิมทีสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 และใช้เป็นที่นั่งของตระกูลมาเอดะ ผู้ปกครองอาณาจักรคางะ กลุ่มปราสาทประกอบด้วยอาคารหลายหลัง เช่น หอหลัก ประตู หอสังเกตการณ์ และสวน
แม้ว่าปราสาทดั้งเดิมส่วนใหญ่ถูกทำลายด้วยไฟและสงคราม ตัวอาคารหลักถูกเหตุเพลิงไหม้และไม่ได้รับการซ่อมแซม มีเพียง...
ดูเพิ่มเติม
ปราสาทโอคายาม่า(Okayama Castle หรือ Okayamajo) หรือบางคนเรียกว่าปราสาทอีกาเพราะสีดำที่ใช้ภายนอกถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1597 ในยุคอาซูชิ-โมโมยามะ(Azuchi-Momoyama) ซึ่งอาคารหลังเดิมได้ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นประมาณ 20 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ตัวปราสาทหลักมีขนาดประมาณ 6 เสาภายในจะตกแต่งแบบโมเดินและเป็นส่วนจัดแสดงประวัติความเป็นมาและการสร้างปราสาท ... ดูเพิ่มเติม
ปราสาทโอะดะวะระ (Odawara Castle) เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอดาวาระซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในโชวะ 35 ด้วยค่าใช้จ่ายรวม 80 ล้านเยนเพื่อเป็นโครงการเพื่อฉลองครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้งเมือง เป็นหอคอยปราสาทที่ซับซ้อนมีหอคอยปราสาทสามชั้นสี่ชั้นพร้อมป้อมปืนที่แนบมาและป้อมปืนข้ามและอยู่เหนือพื้นดิน 38.7 เมตรคอนกรีตเสริมเหล็กและมีพื้นที่ทั้งหมด 1,822 ตารางเมตร
ภายในมีการจัดแสดงวัสดุที่ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ของโอดาวาระ เช...
ดูเพิ่มเติม

กำลังเป็นที่นิยม

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง