ทริปใกล้เคียง 'คาโกชิม่า'

ท่องเที่ยว 'คะโงะชิมะ'

: 1007เกาะยะกุชิมะ

เกาะยะกุชิมะ

ในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีมรดกโลกอยู่มากมาย ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่หลากหลาย และอากาศที่ต่างกันไปในสี่ฤดู ในบรรดามรดกโลกทางประวัติศาสตร์

515
ทริปของคุณ