ทริปใกล้เคียง 'ยามานาชิ'

ท่องเที่ยว 'คิตะสุรุ'

: 1683ฟูจิคิวไฮแลนด์

ฟูจิคิวไฮแลนด์

สวนสนุก ที่มีเครื่องเล่นหวาดเสียวหลายชนิด เช่น รถไฟเหาะ

420
ทริปของคุณ