ทริปใกล้เคียง 'ชิบะ'

ท่องเที่ยว 'คิมิสึ'

: 1922ถ้ำคาเมอิวะ

ถ้ำคาเมอิวะ

1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวของญี่ปุ่นที่น่าไปเยือน ประจำปี 2019

80
ทริปของคุณ