ทริปใกล้เคียง 'รัฐฉาน'

ท่องเที่ยว 'จ๊อกแม'

: 1729สะพานก๊อกเต๊ก

สะพานก๊อกเต๊ก

สะพานรถไฟที่สูงที่สุดในอาเซียน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก

941
ทริปของคุณ