ทริป แม่สาย ท่าขี้เหล็ก

8417
ทริป แม่สาย ท่าขี้เหล็ก ทริป จากแม่สาย ไปท่าขี้เหล็ก เที่ยวได้ด้วยตัวคุณเอง
ใฃ้เวลา ไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงก็หมด ทำเรื่องผ่านด่านเรียบร้อย...ตรงใกล้ด่านแม่สาย มีคนรับจ้างวิ่งไป ต.ม.ทำเรื่องไม่เกิน 20 นาที แล้วเดินข้ามด่าน(สะพาน)ไปท่าขีเหล็กได้เลย แนะนำนั่งรถเครื่องหรือไปคนเดียวนั่งวิวมอเตอร์ไซด์ไปเองได้เลย คนขับพาร่อนทั่วเมือง ตามลิสด้านล่างนี้เลย
ตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็กจัดเป็นแหล่งช็อปปิ้งยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเชียงราย ปัจจุบันการข้ามไปตลาดท่าขี้เหล็กฝั่งพม่าต้องไปทำใบผ่านแดนที่หอประชุมอำเภอแม่สายก่อน
อำเภอแม่สาย เป็นอำเภอเหนือสุดของประเทศไทย ติดต่อกับประเทศเมียนมาร์(พม่า)ที่ท่าขี้เหล็ก โดยมีแม่น้ำแม่สายเป็นพรมแดน มีสะพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกัน ทั้งชาวเขาและชาวเมียนมาร์(พม่า)เดินทางไปมาหาสู่ค้าขายกันโดยเสรี นักท่องเที่ยวชาว...
ดูเพิ่มเติม
ตลาดท่าขี้เหล็ก อำเภอแม่สาย เป็นอำเภอที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่า โดยมีแม่น้ำแม่สายเป็นพรมแดน มีสพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกัน ทั้งชาวไทยและพม่าเดินทางหาสู่ค้าขายกันได้โดยเสรี นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทานไปยัง ท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่า เพื่อซื้อสินค้าพื้อเมืองและสิ้นค้า ราคาถูก เช่น เสื้อผ้า สบู่พม่า ซึ่งถ้าอยู่แค่ฝั่งแม่สายจะไม่ค่อยมีสินค้ามากเนื่องจากประเท... ดูเพิ่มเติม
พระเจ้าระแข่ง เป็นวัดมอญผสมพม่า ภายในโบถส์กว้างขวาง มองไปด้านจะพบกับ พระเจ้าระแข่งประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ หน้าด้านซุ้มทางเข้ามีสวยงามไม่แพ้กับโบสถ์ด้านในของวัด... ดูเพิ่มเติม
วัดพระหยก เป็นพระพุทธรูป ที่แกะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ที่สุดในพม่า สีขาวสะอาดไม่มีตำหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน ทรงประทับ พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อันเชิญมาจากสิงคโปร์ และลังกา ลักษณะพระหัตถ์ขวานี้ยกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ ยังมีการจำหินที่เหลือมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูป... ดูเพิ่มเติม
เจดีย์ชเวดากององค์จำลอง องค์จริงอยู่ในเมืองย่างกุ้ง ซึ่งเป็นพระเจดีย์คู่บ้านคู่ของพม่า ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า จำนวน 8 เส้น และอัฐิบริขารของพระพุทธเจ้า บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจำนวน 5,428 เม็ด และมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอด... ดูเพิ่มเติม

กำลังเป็นที่นิยม

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง