ทริปใกล้เคียง 'ชัยภูมิ'

ร้านอาหาร 'ชัยภูมิ'

เลือก : อำเภอ
: 1232


อำเภอเทพสถิต
ขนมจีนขยุ้ม

ขนมจีนขยุ้ม

ขนมจีนขยุ้ม (อาหารตามสั่ง มีขนมจีนเป็นเมนูเด่น) ตอนลงจากชมทุ่งดอกกะเจียว

904
ทริปของคุณ