ทริปใกล้เคียง 'ชัยภูมิ'

ร้านอาหาร 'ชัยภูมิ'

เลือก : อำเภอ
: 2302


อำเภอเทพสถิต
ขนมจีนขยุ้ม

ขนมจีนขยุ้ม

ขนมจีนขยุ้ม (อาหารตามสั่ง มีขนมจีนเป็นเมนูเด่น) ตอนลงจากชมทุ่งดอกกะเจียว

996
ทริปของคุณ