ทริปใกล้เคียง 'นากาโนะ'

ท่องเที่ยว 'ซุวะ'

: 1590


ศาลเจ้าซุวะไทฉะ Suwa Taisha Shrine

ศาลเจ้าซุวะไทฉะ Suwa Taisha Shrine

ศาลเจ้าซุวะไทฉะได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานล้ำค่าแห่งชาติ

531
ทริปของคุณ