ทริปใกล้เคียง 'นากาโนะ'

ท่องเที่ยว 'ซุวะ'

: 2050ศาลเจ้าซุวะไทฉะ Suwa Taisha Shrine

ศาลเจ้าซุวะไทฉะ Suwa Taisha Shrine

ศาลเจ้าซุวะไทฉะได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานล้ำค่าแห่งชาติ

678
ทริปของคุณ