ทริปใกล้เคียง 'ทิซีโน'

ท่องเที่ยว 'ทิซีโน'

เลือก : อำเภอ
: 2641


เบลลินโซนา
ปราสาทเบลลินโซนา

ปราสาทเบลลินโซนา

ปราสาทเบลินโซน่า ประกอบด้วย 3 ปราสาท ได้รับเป็นมรดกโลก UNESCO ตั้งแต่ปี 2000

2301
ทริปของคุณ