ทริปใกล้เคียง 'ทิซีโน'

ท่องเที่ยว 'ทิซีโน'

เลือก : อำเภอ
: 3344


บริออน
ลินเดนฮอฟ

ลินเดนฮอฟ

เมืองที่สวยงามเหมาะแก่ก่ารพักผ่อนหย่อนใจ

134
โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์

โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์

1 ใน 4 โบสถ์หลักของเมืองซูริคที่มีความสวยงาม

122
ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น

ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น

เทือกเขาที่ทั้งอยู่ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศอิตาลี

111
ทะเลสาบเบรียนซ์

ทะเลสาบเบรียนซ์

ทะเลสาบยอดนิยมที่มีกิจกรรมมากมาย

103
มหาวิหารโลซานน์

มหาวิหารโลซานน์

วิหารที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

99
เบอนีน่าเอ๊กซ์เพรส

เบอนีน่าเอ๊กซ์เพรส

1 ใน 3 รถไฟที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก

87
อินเตอร์ลาเคิน

อินเตอร์ลาเคิน

เมืองที่มีทัศนียภาพอันงดงาม

84
เบลลินโซนา
ปราสาทเบลลินโซนา

ปราสาทเบลลินโซนา

ปราสาทเบลินโซน่า ประกอบด้วย 3 ปราสาท ได้รับเป็นมรดกโลก UNESCO ตั้งแต่ปี 2000

2816
ทริปของคุณ