ทริปใกล้เคียง 'ชิบะ'

ท่องเที่ยว 'นะริตะ'

: 2571ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ

ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะหรือ สนามบินนะริตะมีอาคารผู้โดยสาร 2 หลัง แต่ละหลังมีสถานีรถไฟใต้ดินแยกจากกัน และไม่มีทางเดินเท้าเชื่อมถึงกัน การเดินทางระหว่างอาคารทั้งสอง

1000
วัดนาริตะซังชินโชจิ

วัดนาริตะซังชินโชจิ

เป็นวัดขนาดใหญ่ที่ถูกปลูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 940 และยังมีสวนขนาดใหญ่ที่จัดแต่งไว้อย่างสวยงามอีกด้วย

566
ทริปของคุณ