ทริปใกล้เคียง 'โอกินาว่า'

ท่องเที่ยว 'นะฮะ'

: 1264สวนชิคินะ

สวนชิคินะ

สวนนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พำนักที่พักผ่อนของราชวงศ์ริวกิว ที่เรียกกันว่า นันโซว ปัจจุบันถูกจัดให้เป็น มรดกโลก

419
ปราสาทชูริ

ปราสาทชูริ

ปราสาทชูริหรือชูริโจ สร้างขึ้นประมาณคริสตศตวรรษที่ 13-14 ในอดีตเคยเป็นพระราชวังหลวง ของอาณาจักรริวกิวอันรุ่งเรือง ก่อนที่จะถูกชาวเมืองสัตสุมะของญี่ปุ่นรุกราน 

413
ทริปของคุณ