“โบราณสถานซานนาอิ มารุยาม่า (Sannai-Maruyama) "หมู่บ้าน" ในยุคสมัยโจมนกัน ซากอารยธรรมโบราณตั้งแต่ 13000-300 ปีก่อนคริสต์ศตวรรษ”

โบราณสถานซันนะอิ-มะรุยะมะ (Sannai-Maruyama) เป็นโบราณสถานที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ยุดสมัยเอโดะ การสำรวจขุดดันเริ่มในปีเฮเซที่4 (ค.ศ. 1992) ได้พบร่องรอยของหมู่บ้านขนาดใหญ่ในยุคสมัยโจมนตอนต้นจนถึงโจมนตอนกลาง (ประมาณ 3,900 ถึง 2,200 ปี ก่อนดริสตกาล หรือประมาณ 5,900 ถึง 4,200 ปีก่อน) พบทั้งซากของอาคาร บ้านหลุมและซากอาดารเสาหินขุด ฐานของอาคาร หลุมศพของผู้ใหญ่และเด็กจำนวนมาก และยังมีการขุดพบเครื่องมือใช้สอยที่ทำจากดินและหิน เครื่องใช้จากไม้ที่มีค่า เครื่องมือที่ทำจากกระดูกสัตว์ เป็นต้น จังหวัดอาโอโมริได้เล็งเห็นความสำคัญของโบราณสถาน และเริ่มทำการเก็บรักษาซากปรักหักพังเหล่านี้ตั้งแต่ปีเฮเซที่ 6 (ด.ศ. 1994) ในปีเฮเซที่ 7 (ค.ศ. 1995) ได้ทำการบูรณะบำรุง

และจัดแสดง และในปีเฮเซที่ 14 (ค.ศ.2002) ได้เปิดพิพิธภัณฑ์โบราณคดีโจมนในเดือนมีนาคม ปีเฮเซที่ 9 (ค.ศ. 1997) ได้รับการตั้งให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติและต่อจากนั้นในปีเฮเซที่ 12 (ค.ศ.2000 ได้รับเลือกให้เป็นโบราณสถานภาคพิเศษและในปีเฮเซที่ 15 (ค.ศ. 2003) สิ่งที่ถูกขุดค้นพบกว่า 1,958 ชิ้นได้รับการรับรองให้เป็นโบราณวัตถุที่สำคัญทางวัฒนธรรมด้วย จังหวัดอาโอโมริจึงเป็นที่ที่สามารถสัมผัสกับ "หมู่บ้าน" ในยุคสมัยโจมน และยังเป็นที่เก็บรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุของชันนะอิ-มะรุยะมะ ซึ่งได้ทำการบำรุงรักษา และทำให้เกิดประโยชน์สืบเนื่องต่อไป


ราคาค่าเข้าชม : โบราณสถานซันนะอิ-มะรุยะมะ, พิพิธภัณฑ์โบราณคดีโจมน

  • บุคคลทั่วไป 410 เยน (330 เยน) [ตั้งแต่เดือนเมษายน 2019]
  • นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย /นักศึกษามหาวิทยาลัย 200 เยน (160 เยน)
  • ตั้งแต่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นลงมา ไม่เสียค่าเข้าชม

มีบริการอาสามัครนำชมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ให้บริการนำชมโบราณสถานฟรีตามช่วงเวลาที่กำหนด กรุณามารวมตัวกันที่จุดนัดพบ ตามเวลาเริ่ม หากต้องการจองทัวร์นำชมแบบหมู่คณะ (10 คนขึ้นไป)

เวลาทัวร์นำชม :

  • 9:15/10:00/11:00/12:00
  • 13:00/14:00/15:00/16:00

เกี่ยวกับการเข้าชม :

  • เวลาการเข้าชม: ตั้งแต่ 9:00 - 17:00 (เข้าได้ก่อนเวลาปิดครึ่งชั่วโมง)
  • (ช่วงโกลเต้นรีค และช่วง 1มิถุนายน ถึง 30 กันยายน เปิดถึง 18:00)
  • วันหยุด: ทุกวันจันทร์ที่4 ของเดือน (หากเป็นวันหยุดนักชัตฤกษ์จะหยุดวันรุ่งขึ้น)
  • ภายในห้องนิทรรศการห้ามสูบบุหรี่ และรับประทานอาหารและน้ำ (สามารถรับประทานได้ที่ถานปีกนิต)

โบราณสถานซันนะอิ มะรุยะมะ

แชร์

Maruyama-305 Sannai, Aomori, 038-0031 ญี่ปุ่น แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ต่างประเทศ,ท่องเที่ยว,โบราณสถาน,พิพิธภัณฑ์

เปิด : 9.00 - 17.00

จ.9.00 - 17.00
อ.9.00 - 17.00
พ.9.00 - 17.00
พฤ.9.00 - 17.00
ศ.9.00 - 17.00
ส.9.00 - 17.00
อา.9.00 - 17.00

017-766-8282

http://sannaimaruyama.pref.aomori.jp/

704

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

A FACTORY A FACTORY (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.87 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑ์เนบุตะ วะราสเสะ พิพิธภัณฑ์เนบุตะ วะราสเสะ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.87 กิโลเมตร

Shinmachi Dori Shinmachi Dori (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.98 กิโลเมตร

สะพานแขวนอาโอโมริ สะพานแขวนอาโอโมริ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.01 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑ์ Hakkoda maru Memorial Ship พิพิธภัณฑ์ Hakkoda maru Memorial Ship (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.06 กิโลเมตร

Aomori Prefecture Tourist Center Aomori Prefecture Tourist Center (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.29 กิโลเมตร