ทริปใกล้เคียง 'พนมเปญ'

ท่องเที่ยว 'พนมเปญ'

เลือก : อำเภอ
: 3409


โดนเปญ ยายเพ็ญ
พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล

พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล

พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความซับซ้อน ซึ่งเป็นพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชา ชาวไทยมักเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่า "พระราชวังเขมรินทร์"

860
วัดอุณาโลม

วัดอุณาโลม

วัดอุณาโลม ศูนย์กลางของคณะสงฆ์ของกัมพูชาและถือเป็นวัดที่สำคัญที่สุดในกรุงพนมเปญ ก่อตั้งขึ้นราวศตวรรษที่ 14-15

739
วัดพนม

วัดพนม

วัดที่สำคัญมาก เป็นที่มาของกรุงพนมเปญ และยังเป็นที่รวมของความเชื่ออันหลากหลาย

713
วัดพระแก้วมรกต กัมพูชา

วัดพระแก้วมรกต กัมพูชา

วัดพระแก้วมรกต มีชื่อเดิมว่า "วัดอุโบสถรตนาราม" เป็นวัดในพระบรมราชวัง ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2435

520
ทริปของคุณ