“วัดพระแก้วมรกต มีชื่อเดิมว่า "วัดอุโบสถรตนาราม" เป็นวัดในพระบรมราชวัง ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2435”

วัดพระแก้วมรกต มีชื่อเดิมว่า "วัดอุโบสถรตนาราม" เป็นวัดในพระบรมราชวัง ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2435 จนถึงปี พ.ศ. 2445 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ์ เค้าโครงและแผนผังของวัดแห่งนี้วาดโดยออกญาเทพนิมิต (รส) แต่มีสถาปนิกฝรั่งเศสชื่อ Alavigne เป็นผู้ดูแลความถูกต้อง ด้านการก่อสร้างและประดับตกแต่งจัดทำโดยช่างเขมรและสถาปนิกฝรั่งเศสชื่อ Andrilleux จนแล้วเสร็จและสมโภชในปี พ.ศ. 2446 รวมเป็นเงินทั้งหมดห้าแสนเรียล พระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ์ทรงพระบัญญัติให้เรียกวัดแห่งนี้ว่า "วัดอุโบสถรตนาราม" ดังปราฏในหนังสือ "เอกสารมหาบุรุษเขมร" ความว่า

"...พระบาทสมเด็จพระนโรดมทรงพระยินดีพ้นประมาณ ทรงพระบัญญัติให้เรียกนามวัดว่า พระอุโบสถรตนารามพระแก้วมรกต..."

วัดแห่งนี้ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเนื่องจากเป็นวัดที่ตั้งอยู่ภายในพระบรมราชวัง แต่มีครั้งเดียวในปี พ.ศ. 2470 ที่พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ทรงผนวชและจำพรรษาในวัดแห่งนี้หนึ่งพรรษา และในรัชกาลนี้เองได้มีการบูรณะวัดพระแก้วมรกตขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2505 จนถึง พ.ศ. 2513 ตรวจงานโดยออกญาวังวรเวียงชัย (ซาน ย็วน)


วัดพระแก้วมรกต กัมพูชา

แชร์

อ.โดนเปญ, จ.พนมเปญ กัมพูชา แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,วัด

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

545

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล (รีวิว 37 รายการ)

ห่าง 0.16 กิโลเมตร

วัดอุณาโลม วัดอุณาโลม (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 0.66 กิโลเมตร

วัดพนม วัดพนม (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 1.78 กิโลเมตร