“พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความซับซ้อน ซึ่งเป็นพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชา ชาวไทยมักเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่า "พระราชวังเขมรินทร์"”

พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล เป็นพระราชวังแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความซับซ้อน ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ ซึ่งเป็นพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชา พระมหากษัตริย์กัมพูชา ได้ครอบครองตั้งแต่พระบรมราชวังสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1866 ที่มีระยะเวลาของการขาดเมื่อประเทศเข้ามาวุ่นวายในระหว่างและหลังจากรัชสมัยของเขมรแดง

ชาวไทยมักเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่า "พระราชวังเขมรินทร์" ทั้งๆที่ "เขมรินทร์" เป็นชื่อของพระที่นั่งองค์หนึ่งในพระบรมราชวังจตุมุขเท่านั้น

พระบรมราชวังที่ถูกสร้างขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ์ ทรงย้ายเมืองหลวงจากกรุงอุดง มายังกรุงพนมเปญ ในช่วงกลางศริสต์ศตวรรษที่ 19


พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล

แชร์

อ.โดนเปญ, จ.พนมเปญ แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

904

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

วัดพระแก้วมรกต กัมพูชา วัดพระแก้วมรกต กัมพูชา (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.16 กิโลเมตร

วัดอุณาโลม วัดอุณาโลม (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 0.50 กิโลเมตร

วัดพนม วัดพนม (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 1.63 กิโลเมตร