ทริปใกล้เคียง 'ยามานาชิ'

ท่องเที่ยว 'ฟุจิโยะชิดะ'

: 2221ฟูจิคิวไฮแลนด์

ฟูจิคิวไฮแลนด์

เครื่องเล่นที่ได้รับรางวัล Guiness World Record รถไฟเหาะยาวที่สุด

608
สวนสาธารณะอาราคุระยะมะ เซนเกน

สวนสาธารณะอาราคุระยะมะ เซนเกน

สวนสาธารณะอาราคุระยะมะ เซนเกน (Arakurayama Sengen Park) ภูเขาฟูจิและเจดีย์ห้าชั้น (Chureito Pagoda)จุดชมดอกซากุระที่มีชื่อเสียงในยามานาชิ

280
ศาลเจ้าอารายยามะ

ศาลเจ้าอารายยามะ

ศาลเจ้าอารายะยามะ (Arayayama Shrine) ศาลเจ้าชินโตที่ตั้งอยู่ในเมืองฟุจิโยะชิดะ จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเนินเขาอารายามะ และเป็นหนึ่งในศาลเจ้าและวัดหลายแห่งที่ประกอบกันเป็นมรดกโลกของนิกโกโดยองค์การยูเนสโก

115
เจดีย์ชูเรอิโตะ

เจดีย์ชูเรอิโตะ

เจดีย์ชูเรอิโตะ (Chureito Pagoda) หรือที่รู้จักกันในชื่อศาลเจ้าชูเรอิโตะ อาราคุระเซ็นเก็นสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ในฟูจิโยชิดะ จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนไหล่เขาของภูเขาอาราคุระ และมีทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

91
ทริปของคุณ