ทริปใกล้เคียง 'ยามางาตะ'

ท่องเที่ยว 'ยะมะงะตะ'

: 1879วัดยามาเดระ

วัดยามาเดระ

หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุของญี่ปุ่น ที่มีบันไดหินมากกว่า 1,000 ขั้น

877
ล่องเรือในแม่น้ำโมกามิ

ล่องเรือในแม่น้ำโมกามิ

แม่น้ำ (Mogami River) แม่น้ำที่มีความยาวประมาณ 229 กิโลเมตร และขึ้นชื่อเรื่องน้ำทะเลใส ทิวทัศน์สวยงาม และกิจกรรมกลางแจ้งที่หลากหลาย ในจังหวัด Yamagata 

131
ภูเขาซาโอะ

ภูเขาซาโอะ

เทือกเขาภูเขาไฟที่อยู่บริเวณชายแดนระหว่างจังหวัดยามากาตะและจังหวัดมิยางิในประเทศญี่ปุ่น

101
ทริปของคุณ