ทริปใกล้เคียง 'ทิมพู'

ท่องเที่ยว 'รามต๊กทู'

: 2822พระพุทธรูปองค์ใหญ่ภูฏาน

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ภูฏาน

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ภูฏาน เป็นยักษ์ ศากยมุนี รูปปั้น ภายใต้การก่อสร้างในภูเขาของ ภูฏาน

2212
ทริปของคุณ