พระพุทธรูปองคืใหญ่ ต่างประเทศ

85
รวมพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ญี่ปุ่น จีน อินเดีย ภูฎาน ดินแดนแห่งพุทธศาสนา....
เป็นวัดดังทีมีพระใหญ่ไดบุตสึ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมากว่า 760 ปีประดิษฐานอยู่ โดยในสมัยก่อนนั้นจะประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร แต่เมื่อผ่านภัยธรรมชาติมาหลายครั้ง ทำให้เหลือเพียงแค่องค์พระใหญ่ที่ยังคงตั้งตระหง่านโดดเด่น เป็นสง่าจนถึงทุกวันนี้ พระพุทธรูปสำริดองค์นี้มีความสูงถึง 13.35 เมตร หนักกว่า 121 ตัน และเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมภายในองค์พระได... ดูเพิ่มเติม
วัดดิสกิต (Diskit Monastery หรือ Diskit Gompa) วัดพุทธทิเบต(ลามะหมวกเหลือง) ในหุบเขานูบร้า สร้างโดย Changzem Tserab Zangpo, สาวก ของท่าน Tsong Khapa (พระลามะ), ผู้ก่อตั้งนิกายลามะหมวกเหลือ, ในศตวรรษที่ 14 ที่นี่เป็นสาขาหนึ่งของวัดติกเซ่ย์ (Thiksey Monastery)
อาณาเขตวัดดิสกิต แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนลานและพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตย์ เป็น บริเวณที่สร้างใหม่ขยายแยกส่วนมาจากตัววิหารและส่วนของสังฆกรรมซ...
ดูเพิ่มเติม
โครงการองค์พระพุทธรูป DORDENMAภูฏานเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นพระพุทธเจ้าที่ใหญ่และสูงที่สุด ไม่น่าแปลกใจที่กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก องค์พระพุทธ Dordenma เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นนิรันดร์ที่ถูกสร้างขึ้นที่ Changri Kunsel Phodrang สามารถมองเห็นเมืองหลวง Thimpu ได้จากตรงนี้ โครงการนี้ริเริ่มโดย Eminence Trizin Tsering มีรูปปั้น100,000 รูปปั้น ขนาดของรูปปั้นนั้น มีขนาด 8 นิ้วและ 25,000 สิบสองนิ... ดูเพิ่มเติม

กำลังเป็นที่นิยม

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง