ทริปใกล้เคียง 'ยูนนาน'

ท่องเที่ยว 'ลี่เจียง'

: 2666ภูเขาหิมะมังกรหยก

ภูเขาหิมะมังกรหยก

ยอดเขาที่สูงที่สุดมีชื่อว่า ซานจือโต่ว 

1890
โค้งแรกแยงซีเกียง

โค้งแรกแยงซีเกียง

เวิ้งโค้งแรก แม่น้ำแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก

1172
ทริปของคุณ