ทริปใกล้เคียง 'สิงห์บุรี'

ท่องเที่ยว 'อำเภอท่าช้าง'

: 1716วัดพิกุลทอง

วัดพิกุลทอง

วัดพิกุลทอง ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ เรียกว่า พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี

4083
ทริปของคุณ