ทริปใกล้เคียง 'ปทุมธานี'

ท่องเที่ยว 'อำเภอธัญบุรี'

: 2554วัดมูลจินดาราม

วัดมูลจินดาราม

วัดมูลจินดาราม มีสิ่งที่น่าสนใจคือ ปลาสวายที่แต่ละวันมีผู้ไปเที่ยวชมและให้อาหารปลาอยู่เสมอ  

3376
ทริปของคุณ