ทริปใกล้เคียง 'หนองบัวลำภู'

ท่องเที่ยว 'อำเภอนาวัง'

: 2145ถ้ำเอราวัณ

ถ้ำเอราวัณ

พระพุทธรูปขนาดใหญ่และความงามภายในถ้ำ

1979
ทริปของคุณ