ทริปใกล้เคียง 'สงขลา'

ท่องเที่ยว 'อำเภอบางกล่ำ'

: 1878วัดคงคาเลียบ

วัดคงคาเลียบ

วัดคงคาเลียบ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเคารพและนิยมไปนมัสการเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง  

2137
ทริปของคุณ