ทริปใกล้เคียง 'ปทุมธานี'

ท่องเที่ยว 'อำเภอลาดหลุมแก้ว'

: 2287วัดเจดีย์หอย

วัดเจดีย์หอย

วัดเจดีย์หอย วัดนี้เป็นแหล่งเก่าแก่ของหอยนางรมยักษ์ มีอายุกว่า 1,000 ปี มีเจดีย์ที่ก่อสร้างขึ้นจากการนำเอาหอยนางรมมาสร้างเป็นรูปเจดีย์   

3475
วัดบัวขวัญ ลาดหลุมแก้ว

วัดบัวขวัญ ลาดหลุมแก้ว

วัดบัวขวัญ เป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอลาดหลุมแก้ว  

765
ทริปของคุณ