ทริปใกล้เคียง 'ปทุมธานี'

ท่องเที่ยว 'อำเภอลำลูกกา'

: 1906วัดพืชอุดม

วัดพืชอุดม

วัดพืชอุดม ในบริเวณวัดมีศาลารูปปั้นต่างๆ แสดงถึงนรกภูมิและสวรรค์ภูมิชั้นต่างๆ มีหลวงพ่อโสธรจำลองประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุ  

2533
ทริปของคุณ